Kontakt

Rybolov CB, spol. s.r.o.
Jivno 135
Rudolfov
37371

tel: 608 966 556
mail: mrhal@mrhal.cz
web: www.mrhal.czRybářský řádI. Oprávnění k rybolovu

Lov ryb na rybníku Mrhal smí provozovat pouze osoby vlastnící platnou povolenku na tento rybník, vydanou firmou RYBOLOV CB spol. s.r.o. Povolenky jsou na jméno a jsou nepřenosné.

II. Způsob lovu:

Osoba oprávněná k rybolovu dle odstavce I. tohoto řádu smí k rybolovu používat:

 • nejvýše tři pruty (udice) při lovu dravých či nedravých ryb, každý nejvýše se dvěma návazci s jednoduchými háčky
 • lov ryb je povolen pouze ze břehu
 • rybolov mládeže je povolen na dva pruty
 • přívlač je povolena na jednoduchý háček
 • zákaz používání srkaček, dvojháčků a trojháčků
 • používání trojháčků je povoleno pouze při lovu sumce (bójka)
 • povoleno pouze používání tyčových bójek.
 • po dohodě lov z loďky za příplatek (víkend 150,- nebo týden 300,-). Z loděk je povolena přívlač - jednoduchý háček
 • Zavážení nástrah povoleno pouze zavážecí lodičkou, mimo bójek na sumce.

III. Doba hájení

Od 1.1. do 30.4. jsou hájeni: štika obecná, sumec velký.Od 1.1. do 30.6. je hájen candát obecný. Celoročně jsou hájeny: tolstolobik pestrý, koi kapr, kapr americký velkoústý („bafalo"), jeseter, úhoř říční, mník jednovousý,sumec bílý a všechny druhy všeobecně chráněných živočichů.

IV. Chování při lovu

 • Při lovu musí rybář být přítomen u prutů.
 • Každý rybář je povinen udržovat u rybníka pořádek, veškeré odpadky musí po skončení rybolovu odnést či uložit na místo k tomu určené.
 • Rybáři s platnou povolenkou jsou povinni kontrolním orgánům (osoba pověřená firmou Rybolov CB spol. s r.o.) na vyzvání předložit platnou povolenku, prokázat dodržování rybářského řádu, umožnit nahlédnutí do osobního vozidla, batohu či lednice v chatě a v případě potřeby poskytnout podporu a pomoc.
 • Zákaz zakrmování z lodě.

V. Roční povolenka

 • U ročních povolenek, si může rybář ponechat pouze dva kusy vyjmenovaných ušlechtilých ryb nebo jejich kombinaci o celkové hmotnosti 10 kg týdně. Ostatní druhy ryb, které nejsou vyjmenovány v bodě VI. si může ponechat v celkové hmotnosti 8 kg týdně.
 • U ostatních druhů povolenek platí stejné zásady jako v prvním bodě V. Výjimky povoluje pouze správce rybníka.
 • Při ulovení a ponechání si ryby ušlechtilé nebo lososovité je lovící povinen tuto skutečnost ihned zapsat do přehledu úlovků s označením datumu, délky ryby v cm a ukončit rybolov.

VI. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší lovné délky (NLD) a přesahujících lovnou délku (PLD):

 • Sumec velký: ----
 • Kapr obecný:45-59 cm
 • Amur bílý:55-70 cm
 • Pstruh obecný:30-40 cm
 • Pstruh duhový:30-40 cm
 • Štika obecná:60-75 cm
 • Candát obecný:50-60 cm
 • Lín obecný:25-35 cm
 • Okoun říčn:20-30 cm

VII. Povolenka 12 hodin, denní, dvou denní, třídenní a týdenní

U povolenek 12 hodinových chyť a pusť, denních si lovící smí ponechat jeden kus ušlechtilé ryby, dvoudenních maximálně dva kusy ušlechtilých ryb do 8 kg celkové váhy. Tří denní povolenka dva kusy ušlechtilých ryb. U povolenek týdenních maximálně tři kusy ušlechtilých ryb za týden. Ušlechtilými rybami se rozumí ryby vyjmenované v bodě VI. Povolen lov na tři pruty,24hodin denně.

VIII. Ostatní ustanovení

 • Rybolov na pláži je zakázán v měsících červen - srpen.
 • Rozdělávání ohně je povoleno jen na místech k tomu určených. Je přísně zakázáno jakékoliv sekání a lámání porostu v okolí rybníka.
 • Zákaz vrtání a jiného poškozování chytacích mol na břehu rybníka.
 • Zákaz krmení kukuřicí a hrachem.(Povoleno pouze malé množství měkké kukuřice např.bonduel).
 • Při lovu na nástražní rybyčku musí být tato minimálně 15 cm dlouhá.
 • Při rybolovu je rybář povinen mít kromě rybářských prutů též podběrák, vyprošťovač háčků (pean, pinzeta, kleštičky), rybářskou míru, podložku (vaničku) na ryby a pokud rybář uchovává ryby živé, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy. Vidličky musí být sériové výroby - je zakázáno používat vidličky vyrobené z uříznutých větví stromů či keřů.
 • Při lovu kaprů na boilies je rybář povinen používat na silon ochrannou gumu, nebo hadičku, aby nedošlo k poranění ryb.
 • Lov na přívlač je povolen pouze na gumové nástrahy s jednoháčkem (twistery, rippery).
 • Lov nástražních rybek, které nemají stanovenou nejmenší povolenou délku a nejsou chráněny jinými předpisy, může být prováděn do čeřínku o
    rozměru sítě 1x1 metr.
 • Veškeré výjimky mimo tento rybářský řád jen s povolením firmy RYBOLOV CB spol. s r.o. nebo touto firmou pověřených osob. V ostatním se lovící řídí pokyny členů rybářské stráže.
 • V případě porušení tohoto rybářského řádu bude povolenka odebrána bez možnosti náhrady. Možno však zakoupit povolenku novou.
 • Maximální počet kusů lína obecného je 3 ks/týden.
 • Zákaz výměny ryb ve vezírku.
 • Po skončení platnosti povolenky je rybář povinen ji odevzdat osobě pověřené firmou RYBOLOV CB spol. s r.o.
 • Firma RYBOLOV CB spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu rybářského řádu.
 • Firma RYBOLOV CB spol. s r.o. si vyhrazuje právo dočasného uzavření revíru (hájení, rybářské závody apod.)


Aktuality
Volné chaty Alena
Volné chaty 2018
10. duben 2018
Albastar cup 2018
Zveme Vás na jarní dvou denní týmové závody.
7. únor 2018
... přejít na všechny aktuality

Dárkový poukaz


Facebook