Kontakt

Rybolov CB, spol. s.r.o.
Jivno 135
Rudolfov
37371

tel: 608 966 556
mail: mrhal@mrhal.cz
web: www.mrhal.czRybářský řádI. Oprávnění k rybolovu

Lov ryb na rybníku Mrhal smí provozovat pouze osoby vlastnící platnou povolenku na tento rybník, vydanou firmou RYBOLOV CB spol. s.r.o. Povolenky jsou na jméno a jsou nepřenosné.

II. Způsob lovu:

Osoba oprávněná k rybolovu dle odstavce I. tohoto řádu smí k rybolovu používat:

 • nejvýše tři pruty (udice) při lovu dravých či nedravých ryb, každý nejvýše se dvěma návazci s jednoduchými háčky
 • lov ryb je povolen pouze ze břehu
 • rybolov mládeže je povolen na dva pruty
 • přívlač je povolena na jednoduchý háček
 • zákaz používání srkaček, dvojháčků a trojháčků
 • používání trojháčků je povoleno pouze při lovu sumce (bójka)
 • povoleno pouze používání tyčových bójek.
 • po dohodě lov z loďky za příplatek (víkend 150,- nebo týden 300,-). Z loděk je povolena přívlač - jednoduchý háček
 • Zavážení nástrah povoleno pouze zavážecí lodičkou, mimo bójek na sumce.

III. Doba hájení

Od 1.1. do 30.4. jsou hájeni: štika obecná, sumec velký.Od 1.1. do 30.6. je hájen candát obecný. Celoročně jsou hájeny: tolstolobik pestrý, koi kapr, kapr americký velkoústý („bafalo"), jeseter, úhoř říční, mník jednovousý,sumec bílý a všechny druhy všeobecně chráněných živočichů.

IV. Chování při lovu

 • Při lovu musí rybář být přítomen u prutů.
 • Každý rybář je povinen udržovat u rybníka pořádek, veškeré odpadky musí po skončení rybolovu odnést či uložit na místo k tomu určené.
 • Rybáři s platnou povolenkou jsou povinni kontrolním orgánům (osoba pověřená firmou Rybolov CB spol. s r.o.) na vyzvání předložit platnou povolenku, prokázat dodržování rybářského řádu, umožnit nahlédnutí do osobního vozidla, batohu či lednice v chatě a v případě potřeby poskytnout podporu a pomoc.
 • Zákaz zakrmování z lodě.

V. Roční povolenka

 • U ročních povolenek, si může rybář ponechat pouze dva kusy vyjmenovaných ušlechtilých ryb nebo jejich kombinaci o celkové hmotnosti 10 kg týdně. Ostatní druhy ryb, které nejsou vyjmenovány v bodě VI. si může ponechat v celkové hmotnosti 8 kg týdně.
 • U ostatních druhů povolenek platí stejné zásady jako v prvním bodě V. Výjimky povoluje pouze správce rybníka.
 • Při ulovení a ponechání si ryby ušlechtilé nebo lososovité je lovící povinen tuto skutečnost ihned zapsat do přehledu úlovků s označením datumu, délky ryby v cm a ukončit rybolov.

VI. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší lovné délky (NLD) a přesahujících lovnou délku (PLD):

 • Sumec velký: ----
 • Kapr obecný:45-59 cm
 • Amur bílý:55-70 cm
 • Pstruh obecný:30-40 cm
 • Pstruh duhový:30-40 cm
 • Štika obecná:60-75 cm
 • Candát obecný:50-60 cm
 • Lín obecný:25-35 cm
 • Okoun říčn:20-30 cm

VII. Povolenka 12 hodin, denní, dvou denní, třídenní a týdenní

U povolenek 12 hodinových chyť a pusť, denních si lovící smí ponechat jeden kus ušlechtilé ryby, dvoudenních maximálně dva kusy ušlechtilých ryb do 8 kg celkové váhy. Tří denní povolenka dva kusy ušlechtilých ryb. U povolenek týdenních maximálně tři kusy ušlechtilých ryb za týden. Ušlechtilými rybami se rozumí ryby vyjmenované v bodě VI. Povolen lov na tři pruty,24hodin denně.

VIII. Ostatní ustanovení

 • Rybolov na pláži je zakázán v měsících červen - srpen.
 • Rozdělávání ohně je povoleno jen na místech k tomu určených. Je přísně zakázáno jakékoliv sekání a lámání porostu v okolí rybníka.
 • Zákaz vrtání a jiného poškozování chytacích mol na břehu rybníka.
 • Zákaz krmení kukuřicí a hrachem.(Povoleno pouze malé množství měkké kukuřice např.bonduel).
 • Při lovu na nástražní rybyčku musí být tato minimálně 15 cm dlouhá.
 • Při rybolovu je rybář povinen mít kromě rybářských prutů též podběrák, vyprošťovač háčků (pean, pinzeta, kleštičky), rybářskou míru, podložku (vaničku) na ryby a pokud rybář uchovává ryby živé, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy. Vidličky musí být sériové výroby - je zakázáno používat vidličky vyrobené z uříznutých větví stromů či keřů.
 • Při lovu kaprů na boilies je rybář povinen používat na silon ochrannou gumu, nebo hadičku, aby nedošlo k poranění ryb.
 • Lov na přívlač je povolen pouze na gumové nástrahy s jednoháčkem (twistery, rippery).
 • Lov nástražních rybek, které nemají stanovenou nejmenší povolenou délku a nejsou chráněny jinými předpisy, může být prováděn do čeřínku o
    rozměru sítě 1x1 metr.
 • Veškeré výjimky mimo tento rybářský řád jen s povolením firmy RYBOLOV CB spol. s r.o. nebo touto firmou pověřených osob. V ostatním se lovící řídí pokyny členů rybářské stráže.
 • V případě porušení tohoto rybářského řádu bude povolenka odebrána bez možnosti náhrady. Možno však zakoupit povolenku novou.
 • Maximální počet kusů lína obecného je 3 ks/týden.
 • Zákaz výměny ryb ve vezírku.
 • Po skončení platnosti povolenky je rybář povinen ji odevzdat osobě pověřené firmou RYBOLOV CB spol. s r.o.
 • Firma RYBOLOV CB spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu rybářského řádu.
 • Firma RYBOLOV CB spol. s r.o. si vyhrazuje právo dočasného uzavření revíru (hájení, rybářské závody apod.)


Aktuality
Volné chaty !!!
Volné chaty v termínech:
22. červen 2019
Nové chaty!!!
Připravili jsme pro Vás nové chaty!!!
13. květen 2019
Rybářská sezóna zahájena !!!!
K trofejním rybám jsme vysadili nové jesetery, líny, pstruhy, siveny,štiky, candáty a samozřejmě kapry
13. duben 2019
... přejít na všechny aktuality

Dárkový poukaz


Facebook